iTutoria Blog

Blog de Tutoria de l'IES Mediterrània

L’Acció Tutorial a l’ESO

Posted by tutora1 a 28 Novembre 2009

Enguany, curs 2009-2010,  les activitats de tutoria en grup, lligades al PAT, giraran prioritàriament al voltant dels següents aspectes:

  1. Els temes prioritzats per a cada nivell. A 1r i 2n d’ESO es treballarà la cohesió de grup i els hàbits d’estudi. I a 3r i 4t d’ESO es treballarà l’autoconeixement, la solidaritat i l’orientació professional. Periòdicament es faran reunions de tutors/es per a intercanviar i planificar l’ús del material per a treballar a les sessions de tutoria i la necessitat que els alumnes expressin les seves inquietuds, necessitats i interessos.
  2. Acompanyament a l’alumnat. Per a trobar respostes  a les inquietuds i dubtes, treball d’estratègies per a  analitzar les situacions de forma reflexiva, realitzar debats sobre temes del seu interès, de manera que es treballi tant la formació personal de l’alumne com el desenvolupament de competències bàsiques.
Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: